Betűfelismerés

Fejlsztési stratégiánk következő fázisa lesz a betűfelismerés. Ennek legfőbb oka, hogy a külhonban már az 5 éves, kindergarten korosztály többségében nemcsak a betűket ismeri az idegen nyelven, hanem általában le tudja írni a nevét is. Ha nem is olvas vagy írja az összes betűt, de már sokat felismer, így a magyar betűket is játékosan hozzá tudjuk adni.

Továbbá az is fontos, hogy a magyar hanganyaggal már óvodás korban megismerkedjenek. Ejtsék tisztán, ezért hang- és beszédfejlesztési játékokat is kezdtük beépíteni a programtervekbe.

Ami semmiképp nem célunk, hogy 5 éves korra (tehát még az óvodában) tudjanak füzetbe írni vagy folyékonyan olvasni a gyerekek.

Szeretnénk a különböző nyelvek és  magyar ABC közti különbségeket összegyűjteni, tehát beazonosítani azokat a betűket és hangokat melyek nem léteznek vagy a magyarban a környezeti nyelvhez képest, hogy ezekhez beszédfejlesztő gyakorlatokat ajánljunk. Kérjük ezeket e-mailben küldjétek el. Köszönjük szépen!

Elsőként került fel az Izgő-Mozgó ABC, mely mozgással mélyíti el a betűtanulást és a későbbi szótagolást. Ime itt egy részlet: